Reload to Update
🍑ปาล์มมี่•🐽
🍑ปาล์มมี่•🐽

@xxibpalm

🌓😎 🎂23•09•2000 🙄🌈⛅⏳

 • Posts242
 • Followers5.053
 • Following399
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
กินทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าเธออยู่ตรงหน้าก็จะกิน😁😹🙈
 • 10
 • 122
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
I love walking with you. 🚶
 • 3
 • 182
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
 • 0
 • 217
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
 • 2
 • 232
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
กับรุ่นพี่55555😆😆😆 รุ่นพี่มาขอถ่ายด้วย
 • 5
 • 222
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
คิดถึงได้ไหมคนไทยด้วยกัน55555😆
 • 0
 • 231
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
💭
 • 11
 • 280
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
I'm not perfect , but I'm loyal.
 • 9
 • 240
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
Missing you. 🎷💕
 • 0
 • 241
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
I want you to miss me like I miss you.
 • 0
 • 253
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
แอบมองเธออยู่นะจ้ะ😂
 • 0
 • 253
🍑ปาล์มมี่•🐽
xxibpalm
Mood.
 • 0
 • 251