Reload to Update
ιΉΏ Han
鹿 Han

@7_luhan_m

 • Posts106
 • Followers10,4 M
 • Following95
ιΉΏ Han
7_luhan_m
πŸŽ„πŸŽ„πŸ˜„πŸ•ΆοΈπŸŽ§
 • 41,2 K
 • 1.083 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
cool πŸ•ΆοΈ
 • 15,6 K
 • 602 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
😏😏😏
 • 109 K
 • 1.024 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
right here right now
 • 25,6 K
 • 980 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
want to have a rest for a while πŸ›₯πŸš…πŸš—πŸ–πŸπŸŸπŸ—½β›²οΈ
 • 27,9 K
 • 853 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
😎😎😎
 • 20,5 K
 • 825 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
which color?😍😍😍
 • 42,8 K
 • 820 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
777777 🎧🎧🎧
 • 37,5 K
 • 981 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
May the power be with you,keep on fighting till the end,gogogo Pogba,gogogo Manchester UnitedοΌοΌοΌπŸ†πŸ†πŸ†
 • 26,2 K
 • 878 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
睑不着 ηœ‹ηœ‹ζ˜Ÿζ˜Ÿε§
 • 26,4 K
 • 805 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
7️⃣7️⃣7️⃣7️⃣7️⃣7️⃣
 • 27,5 K
 • 922 K
ιΉΏ Han
7_luhan_m
πŸžπŸ•πŸ₯™πŸŸπŸ₯˜πŸ£πŸ˜πŸ±πŸπŸœπŸ™πŸ²πŸŒ―🌭🍭
 • 43 K
 • 938 K